Lewisham Polish Centre

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocydedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentówna oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Fundacja planuje kupić urządzania dla

  • diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne
  • diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry
  • diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy
  • rehabilitacji -sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc
  • torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy


Hello world
Hello world

Nasi partnerzyNasi przyjacielePatroni medialni

Gdzie będą kwestować nasi wolonatriusze:


Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza na Forest Hill


Polska Szkoła im. J. Korczaka na Wembley


Polska Szkoła Sobotnia na Streatham


Polska Szkoła Sobotnia im. J. Korczaka w Gravesend


Akademia Polskiej Literki na Bromley


Polska Szkoła Przedmiotow Ojczystych im. Marii Konopnickiej na Willesden Green

Polska Szkoła Sobotnia im. F. Chopina w South CroydonHello world
Hello world

Gdzie będą puszki stacjonarne:

Więcej informacji już wkrótce


Ekipa organizacyjna sztabu #7438 w Londynie