Lewisham Polish Centre

Polski Ośrodek Lewisham

Walne Zebranie Członków Lewisham Polish Centre

18 maja 2024

O Nas

Polski Ośrodek Lewisham (Lewisham Polish Centre – LPC) jest organizacją charytatywną (Registered under the Charities Act 1960 No. 264998), założoną w 1963 roku w południowo-wschodnim Londynie przez polskich emigrantów. Głównym celem była pomoc Polakom, których los i wydarzenia II wojny światowej rzuciły na te obce tereny. Pomoc zarówno materialną, jak i moralną, czy to poprzez pomoc w sprawach urzędowych, mieszkaniowych, czy też potrzeby duchowe, takie jak zachowanie polskiej mowy czy możliwość kontynuowania wiary w obrządku rzymsko-katolickim.


Sprawy organizacyjne zostały uregulowane w roku 1972, kiedy to opracowano i zatwierdzono Statut Ośrodka, tzw. Deklarację Powiernictwa (wydanie angielskieipolskie tłumaczenie), oraz w roku 2015 , kiedy wprowadzono zmiany i poprawki do Statutu, w celu jego uaktualnienia do czasów współczesnych – XXI wieku. Statut reguluje, jakie trzeba spełnić warunki żeby zostać członkiem Ośrodka LPC, w jaki sposób Ośrodek jest zarządzany, jakie uprawnienia i obowiązki mają Komitet i Powiernicy i w jaki sposób są wybierani.


Polski Ośrodek Lewisham jest organizacją demokratyczną, w której każdy z członków Ośrodka ma takie samo prawo decydowania o działaniach i losach Ośrodka . Na corocznym Walnym Zebraniu członków Ośrodka LPCkażdyma prawo wybierać swoich przedstawicieli do zarządu Ośrodka lub samemu kandydować.

Powiernicy i Zarząd

Agnieszka Łokaj

Powiernik / Prezes

info@lpcuk.org

Tomasz Zarzycki

Powiernik / Skarbnik

tomek@lpcuk.org

Agnieszka Bozzao

Sekretarz

abozzao@proton.me

Remigiusz Szarama

Powiernik

Głównymi celami powiernictwa są:

  • Pomoc i opieka nad osobami starszymi, chorymi i inwalidami
  • Pomoc beneficjentom i ich dzieciom w zdobywaniu lepszego wykształcenia, zarówno w brytyjskim jak i polskim systemie edukacyjnym, jak też wspomaganie nauki języka polskiego, polskiej kultury i zwyczajów,
  • Wspomaganie ubogich członków,
  • Propagowanie i utwierdzanie religii Rzymsko-Katolickiej i Katolickich Instytucji Charytatywnych,Statut Ośrodka LPC i Rozolucje Powiernikówsą napisane w języku angielskim, ale można też zapoznać się zichpolskim tłumaczeniem.


Polski Ośrodek Lewisham istnieje i działa dzięki tym, którzy społecznie pracują na jego działalność i wspierają go finansowo. Opłaty członkowskie są jednym z głównych źródeł utrzymania Ośrodka, ponieważ Ośrodek nie otrzymuje żadnych dotacji, dofinansowań, i sam musi zadbać o finanse.


Ośrodek LPC jest właścicielem Domu Ośrodka (8 Waldram Park Road), w którym regularnie odbywają się msze święte Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej Lewisham, dzieci w Polskiej Szkole Języka Ojczystego imienia Adama Mickiewicza uczą się o ojczyźnie swoich przodków, odbywają się spotkania organizacji działających pod parasolem LPC. Dom jest zawsze otwarty na wszelkie imprezy w duchu polskości, czy to wesołe czy też smutne. Otwarty dla wszystkich, którzy chcą z niego korzystać w dobrej wierze.


Tak samo jak Ośrodek LPC – otwarty dla wszystkich.